STARS OF THE WEEK
 

  6th August 2018 - 11th August 2018

Aradhya Mishra
Iris
1

Anehsa Pahuja
Lotus 1

Ekrab
Tulip 1

Harnek Singh
Lily 1

Lavya
Rose 1


Payal
Jadhav
1


Prisha
Jasmine 1

Anshika
Rose 2
 
Devanshi Rupani
Tulip 2

Jeevika Sharma
Daisy 2


Krish Vinayak
Jasmine 2

 
Veronica Jain
Lily
2


Yuvraj Malik
Lily 2


Bhavya Pushkar
Jasmine 3

Gitika Sharma
Lotus 3

Jasleen Kaur
Rose 3

Mahi Purohit
Tulip 3

Raghav Anand
Daisy
3

Tavleen Kaur
Lily 3

Akshay Rana
Lily 4

Dhruv Kamra
Jasmine 4

Gurpal Singh
Lotus 4

Luv
Rose 4

Vidhi Aggarwal
Tulip 4

Abhay Bhatia
Lotus 5

Dhruv Kr Jha
Lily 5


Jiya Saini
Tulip 5

 
Manika Yadav
Jasmine 5
 
Ruhani Dutta
Rose 5
   
 

▲ Back To Top