STARS OF THE WEEK

  13th November 2017 to 18th November 2017  

Bhhavesh Gupta
Lily
1

Devanshi Rupani
Tulip 1

Ishika Acharya
Lotus 1

Keshav Mahajan
Rose 1

Krishan Vinayak
Daisy 1

Priyansh Kumar
Jasmine
1

Avika Sharma
Lily 2

Charvi Arora
Daisy 2
 
Jitesh Rajpal
Rose 2

Pradnya Chopra
Jasmine 2

Tanmay Khurrana
Lotus 2
 
Tavleen Kaur
Tulip
2

Anika Saklani
Lotus 3

Archisha
Jasmine 3

Kashvi Khurrana
Lily 3

Mandeep Kaur
Tulip 3

Saamiya Sabharwal
Rose 3

Bhargavi Narang
Lotus 4

Dhruv Kumar Jha
Tulip 4

Garv Kakkar
Rose 4

Geet Gulati
Jasmine 4

Tanmaydeep Singh
Lily 4

Ishmeet Kaur
Lotus 5

Kanishka Sabharwal
Jasmine 5

Kritika Rani
JasmineLily 5

Naisha Tyagi
Rose 5

Vardaan Chawla
Tulip 5